Oferta

Oferta


NANOMATERIAŁY
 • nanometale na nośnikach
 • nanometale stabilizowane
 • nanokatalizatory
 • inne nanomateriały
JEDNOSTKOWE PROCESY TECHNOLOGICZNE
 • ekstrakcja
 • destylacja
 • rozdziały chromatograficzne
 • suszenie
 • rozdrabnianie
 • wirowanie
 • kalcynacja w atmosferze azotu
 • redukcja w atmosferze wodoru
WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
 • statywy
 • łączniki
 • łapy
 • pierścienie
 • podnośniki
 • zestawy na zamówienie
KRZEMIONKA ZOL-ŻELOWA (również modyfikowana powierzchniowo)
ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH (na zapytanie)
METALE ELEKTROLITYCZNE
 • miedź
 • żelazo
 • nikiel
 • inne (na zapytanie)
ZWIĄZKI ORGANICZNE
 • benzimidazole, benzotiazole, benzoksazole
 • poch. chinoliny, poch. puryny, poch. uracylu, poch. pterydyny
 • semikarbazydy, tiosemikarbazydy, semikarbazony, tiosemikarbazony
 • izocyjaniany
 • nitrofenole
 • inne związki organiczne (na zapytanie)
SYNTEZY NA ZLECENIE

Budujemy Twoje Cząsteczki


chem

id_card

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i złożenia zapytania.
e-mail: biuro@nano-chem-tech.pl
telefon: +48 669987575
faks: 32 2031576